เมืองโจวเขตตรอกมืด
เมืองโจวเขตทหาร
เมืองโจวเขตธุรกิจ
เมืองโจวเขตปกครองใน
เมืองโจวเขตอธิษฐาน
 
เมืองโจวเขตตรอกมืด
เรียนชั่งเหล็ก
เรียนงานไม้
เรียนทำเกราะ
เรียนตัดผ้า
เรียนทำเครื่องประดับ
เรียนทำยา
เรียนทำอาหาร
เรียนเกษตร
เรียนประมง
เรียนเก็บแร่
เรียนตัดไม้
กล่องจดหมาย
NPCบริการ
NPCซื้อ-ขาย
NPCอาชีพ
 
เมืองโจวเขตทหาร
เรียนสกิล
เปลี่ยนอาชีพ
กิลด์
NPCบริการ
NPCอาชีพ
 
เมืองโจวเขตธุรกิจ
ขายอาวุธ
ขายอุปกรณ์
ขายเครื่องประดับ
ขายอาหาร
ขายของสัตว์เลี้ยง
ขายของชำ
คลัง
จุดเซฟ
ร้านประมูล
จุดวาร์ป
กล่องจดหมาย
NPCบริการ
NPCซื้อ-ขาย
 
เมืองโจวเขตปกครองใน
เรียนสกิล
เปลี่ยนอาชีพ
กิลด์
NPCบริการ
NPCอาชีพ
 
เมืองโจวเขตอธิษฐาน
NPCบริการ
back to top