Craftman Discount 20% ลดราคาเครื่องมือคราฟ 17 - 18 มี.ค. นี้เท่านั้น
 

 

CRAFTMAN DISCOUNT ลดราคาเครื่องมือคราฟ 20%

เฉพาะวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น

รอช้าอยู่ใย เดี๊ยวไม่ทันการ มีของต้องคราฟก็จัดเลย คุ้มเงิน

 

ผ่ายที่มีการลดราคาเครื่องมือคราฟจะมีดังนี้

1. Lunatics

2. Nomads

3. Scavengers

4. Steppenwolfs

5. Dawn's Children

หมายเหตุ : ฝ่าย Engineers ไม่ลดราคา

 

เกรดของไอเทมที่เครื่องมือคราฟลดราคามีทั้งหมด 3 เกรด

- Rare

- Epic

- Legend

 

ภาพตัวอย่าง
ขณะที่มีการลดราคา จะมีหมายเหตุบอกอยู่ด้านบนดังภาพ