รับ 20 Cash ฟรี 18-22 เมษายนนี้
 

กิจกรรมแจกฟรี 20 Cash ทุกวัน 18 - 22 เมษายนนี้เท่านั้น

 

เงื่อนไขกิจกรรม

1. ล็อคอินเข้าเกม ถึงจะได้รับ Cash

2. ต้องเป็น ID ที่สมัครเล่นเกม Crossout ก่อนวันที่ 17 เมษายนเท่านั้น