ประกาศชี้แจงช่องทางการเติมเงิน Crossout Global สำหรับผู้เล่นไทย
 

ประกาศชี้แจงเรื่องช่องทางการเติมเงินสำหรับผู้เล่น CROSSOUT Thai (Global) เนื่องจากในเวอร์ชั่น Global นั้นมีช่องทางการเติมเงินหลากหลายช่องทางที่ผู้พัฒนา

จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกับผู้เล่นหลากหลายประเทศ ในวันนี้ทีมงานขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับช่องทางการเติมเงินดังนี้

 

ช่องทางหลักของ CROSSOUT THAI ภายใต้การเปิดให้บริการของบริษัท True Digital Plus นั้นมีทั้งหมด 4 ช่องทางดังนี้

1. TrueMoney Wallet

2. SCB ไทยพาณิชย์

3. VISA, MasterCard

4. ATM Debit, Credit

 

 

ภายใต้ช่องทางทั้ง 4 ช่องทาง หากผู้เล่นประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงิน เช่น Coin ไม่เข้า, เติมเงินไม่ได้, ไม่ได้รับไอเทม ฯลฯ ผู้เล่นจะต้องเป็นผู้ติดต่อไปทาง Gaijin Support

ด้วยตนเองเท่านั้น ทีมงาน Crossout Thai ไม่สามารถเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาให้ผู้เล่นได้

 

วิธีการแจ้งปัญหา https://bit.ly/2QxOcIy

ช่องทางในการแจ้งปัญหา https://support.gaijin.net/hc/en-us/requests/new