ราคา(บาท) จำนวน  ไอเทมโปรโมชั่น
35 -
75 -
160 -
- Beginner Package
- New Scanner (30 Days)
500 Snake Bite
- Frostburn
- Iron Shield
850 Born to Fly
- Pandemic
- Wild Hunt
1800 Midgar
3800 The Tramp
5000 Arachnophobia
6300 Immotal
7000 The Inventor

*หมายเหตุ โปรโมชั่น:
1. โปรโมชั่นซื้อแคชแถมแบบแปลนรถ จะได้รับแบบแปลนรถเพียงครั้งเดียว ต่อราคา ต่อไอดี
2. โปรโมชั่น Beginner Package ราคา 150 บาท สามารถซื้อได้ 1 ไอดีต่อ 1 ครั้ง
3. โปรโมชั่น Beginner Package ราคา 150 บาท มีระยะเวลาขาย 24 – 31 พ.ค.
4. โปรโมชั่น 299,350,499,505,510 บาท เป็นโปรโมชั่นซื้อแบบแปลนรถเท่านั้น(ไม่ได้รับแคช)
5. โปรโมชั่น 299 บาท (New Scanner 30 Days) ผู้เล่นสามารถซื้อได้ 1 ครั้งต่อเดือน โดยจะ
สามารถซื้อได้อีกครั้งในวันจันทร์แรกของเดือน (เวลา 12.00 น.)
(รีเซ็ทโปรโมชั่นรอบต่อไปวันที่ 4 มิ.ย. 2561)

กรุณาล็อคอินเพื่อดูยอดสะสม และรับไอเทม
 

กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ